La comunitat exclusiva per a docentsHas oblidat les dades d’accés?
Comunitat: 17.356 recursos | 148.735 usuaris
Formació

PÍNDOLA FORMATIVA: APRENENTATGE I SERVEI

DATA : 17/02/2022
PONENT : Santillana e-vocación
DURADA : 70 min.
IDIOMA : Català

L’aprenentatge-servei (ApS) no és una metodologia educativa nova; gairebé des dels orígens de l’educació formal hi ha hagut centres i docents que van entendre que l’educació de qualitat no pot aïllar-se de la vida i de l’entorn, ja que aquests àmbits són en, si mateixos, la font dels aprenentatges indispensables, justifiquen la necessitat d’ensenyar i aprendre i, per això, suposen una experiència motivadora i de compromís social insubstituïble.

L’aprenentatge-servei és un mètode per unir l’aprenentatge amb el compromís social. És aprendre fent un servei a la comunitat. En definitiva, l’aprenentatge-servei és un mètode per unir el compromís social amb l’aprenentatge de coneixements, habilitats, actituds i valors; és aprendre a ser competents i a ser útils a la resta.

CLAUS:

-En primer lloc, el vertader èxit de l’educació consisteix a formar bons ciutadans capaços de millorar la societat i no només el seu currículum personal.

-En segon lloc, els infants i joves no són els ciutadans del futur, ja són ciutadans i ciutadanes capaços de provocar canvis al seu entorn. Els gairebé 4.500.000 infants i joves en edat escolar que tenim a Espanya poden contribuir a fer un món millor arreglant el parc que tenen prop de l’escola, alleujant la soledat de les persones grans o explicant contes als més petits.

-I, en tercer lloc, resulta que, a més a més, fer un servei a la comunitat i ajudar els altres és un dels mètodes d’aprenentatge més eficaços, perquè els nens i nenes troben sentit al que estudien quan apliquen els seus coneixements i habilitats en una pràctica solidària.

10 RAONS PER PRACTICAR ApS

-Per recuperar el sentit social de l’educació, que ha de servir fonamentalment per millorar la societat.

-Per desenvolupar un concepte de ciutadania democràtic i participatiu.

-Per compensar l’ètica de la justícia amb l’ètica de la cura, que té com a valors centrals la responsabilitat cap a un mateix i cap als altres.

-Per integrar els aspectes cognitius en els aspectes actitudinals i morals de l’aprenentatge, i evitar així la fragmentació i desconnexió actual.

-Per augmentar la cohesió social als barris i pobles, per tal de potenciar la complicitat i la suma d’esforços educatius.

-Per aprendre millor, millorar els resultats acadèmics i la motivació cap a l’estudi per part dels joves.

-Per fomentar el voluntariat i augmentar la qualitat dels serveis a la comunitat que poden fer les entitats socials i ONG.

-Per reforçar les bones pràctiques que ja es porten a terme i millorar la imatge social dels centres educatius.

-Per augmentar també la visibilitat i el lideratge de mestres i educadors.

-Per millorar la percepció social dels adolescents.

APRENENTATGE-SERVEI PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és el títol del document final de la cimera de les Nacions Unides que, el setembre del 2015, van signar un gran nombre d’Estats que van entendre que els reptes més grans a què ens enfrontem són l’erradicació de la pobresa i la sostenibilitat del planeta.

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, que fins a l’any 2030 protagonitzaran la nostra activitat quotidiana, són els següents: https://sdgs.un.org/es/goals

Per tant, podem afirmar que aquests objectius i metes suposen els reptes més grans que el conjunt de la humanitat s’hagi marcat mai i que tenen un caràcter universal de transformació i d’inclusió. Per això és fonamental ensenyar a l’alumnat la importància que té l’aprenentatge-servei, gràcies al qual cadascú pot aportar el seu gra de sorra.

BONES PRÀCTIQUES D’APRENENTATGE I SERVEI

-Considera que totes les persones són capaces de millorar el seu entorn, des d’edats molt primerenques.

-Aglutina diverses institucions de l’entorn al voltant d’un objectiu i un projecte comuns: aprendre i servir.

-Combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un únic projecte ben articulat, en el qual els participants aprenen alhora que treballen en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

-Articula l’aprenentatge i el servei en un únic projecte, en el qual tant l’un com l’altre han estat seleccionats i planificats intencionadament.

-L’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge per projectes/problemes són al nucli d’aquesta metodologia, des de la consciència que no qualsevol aprenentatge es pot definir com a ApS i que no tot servei comunitari implica un aprenentatge curricular.

És un instrument molt poderós per al desenvolupament de les competències o els aprenentatges essencials, que contextualitza els aprenentatges i fa que adquireixin sentit i funcionalitat, ja que soluciona problemes i demandes de l’entorn natural i social.

Al document adjunt hi podràs trobar el manual 100 buenas prácticas de aprendizaje-servicio, que reuneix experiències que permeten a l’alumnat millorar els seus coneixements, habilitats, competències, actituds i valors, alhora que s’involucren i es comprometen en la millora d’un aspecte social, cultural, educatiu o mediambiental del seu entorn. Aquestes experiències han estat desenvolupades per centres educatius i entitats socials: associacions cíviques, culturals, juvenils, fundacions, ONG, ajuntaments i institucions públiques. Per això, l’aprenentatge-servei és una eina doble: contribueix a l’èxit educatiu i alhora millora la cohesió social. A més a més, en cada projecte es destaquen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides amb què es vincula. Aquests objectius, que haurem d’haver d’assolit abans de l’any 2030, combinen les tres dimensions del desenvolupament sostenible: l’econòmica, la social i l’ecològica. L’aprenentatge-servei és una brúixola per orientar l’educació cap al desenvolupament sostenible.

Per acabar, et convidem que visualitzis un vídeo ben interessant del programa Aprendemos juntos de BBVA i El País, en el qual el professor Juan de Vicente parla de l’aprenentatge-servei.

 Fonts:

https://www.aprendizajeservicio.net/

https://www.aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/

100 buenas prácticas de aprendizaje-servicio. Roser Batlle i Esther Escoda (coordinació), M. Jesús Cuñado, Ana García Laso, Domingo A. Martín, Dolors Prats. Editorial Santillana.

Vídeo: El Aprendizaje Servicio transforma la sociedad. Juan de Vicente, professor. Programa Aprendemos juntos. BBVA-El País.


Cargando...